DELA

Kultur- och fritidsvanor kartläggs

I år ska Åsub ännu en gång kartlägga ålänningarnas kultur- och fritidsvanor.
– För vår del hoppas vi få svar på vilka satsningar som har varit lyckade, säger kulturbyråchef Jan-Ole Lönnblad.
Syftet med undersökningen är bland annat att ge en bild av vad ålänningarna har för fritidsaktiviteter. Undersökningen kan också avslöja vad ålänningarna saknar i det åländska utbudet.
Motsvarande undersökningar gjordes år 2001 och 2008. Jan-Ole Lönnblad berättar att upplägget i stort ska se ut som tidigare år. Vissa frågor har dock ändrats medan andra tillkommit.
– Jag tror att det den här gången blir mer inriktat på sociala medier. Det ska också bli intressant att se vad folk tycker om till exempel Alandica, säger Lönnblad.
Resultatet kan användas som beslutsunderlag både för kommunal- och landskapspolitiker men även enskilda organisationer kan ha nytta av svaren.
Avsikten är att Åsub skickar ut enkäten till runt tusen personer, från 16 år och äldre, under våren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman