DELA

Krögarparet stäms på hyran

Aktiebolaget TDH Trading Åland, som äger Godby kongresshotell och driver thairestaurang i Godby, stäms nu på tio månaders obetald hyra för restauranglokalen.
För en månad sedan ansökte bolaget om företagssanering.
Allbygg, som äger restauranglokalen, yrkar på sammanlagt 64 000 euro i obetalda hyror från och med juni 2013. Dessutom yrkar Allbygg på att tingsrätten ska ålägga TDH Trading att betala 220 euro per dag i hyra från och med 1 april till dess bolaget flyttar ut frivilligt eller den dag när tingsrättens vräkningsdom fastställs.
Allbyggs tredje yrkande går ut på att tingsrätten ska förklara bolagets hyresrätt förverkad och att domstolen ålägger bolaget att under hot om vräkning flytta ut.
Hyresavtalet mellan allbygg och TDH Trading undertecknades i maj 2005. Sedan maj 2013 har bolaget inte betalat hyra, enligt Allbygg trots upprepade påminnelser och hot om uppsägning.
Tingsrätten tar så småningom ställning till stämningen som först ska kommenteras av TDH Trading.


Skuldsanering
I början av mars lämnade TDH Trading Åland in anhållan om företagssanering till tingsrätten. Bolagets juridiska ombud Marcus Måtar skriver att verksamheten i grunden är sund men att affärsverksamheten ”till följd av grundlösa anklagelser om människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet har skadats rejält”.
Han är mycket kritisk till att åtalsprövningen inte ännu är klar.
– Man tycker att åtalet borde ha kommit för länge sedan om det nu var så klart och enkelt som det framställdes från CKP:s sida sommarens 2012. Under väntetiden har bolaget och de anklagade inte en chans att försvara sig mot de allvarliga och grundlösa anklagelserna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre