DELA

Kritisk mot förvaltningsdomstolen

– Det är en märklig bedömning av Ålands förvaltningsdomstol, säger Lennart Joelsson som är en av dem som står bakom projektet Fyrens Marina.
Enligt honom bygger domstolens beslut på felaktigheter som man hade kunnat undvika om man hört Fyrens Marina i frågan.
Joelsson är kritisk mot det beslut Ålands förvaltningsdomstol tog beträffande Lumparlands kommuns behandling av projektet Fyrens Marina. Som Nya Åland berättade i går upphävde domstolen två av kommunstyrelsens beslut med motiveringen att handlingarna inte hade fått hemligstämplas och att det förekom jäv.
– Förvaltningsdomstolen bygger sitt beslut på det besvär som hade lämnats in, där fanns direkta felaktigheter som hade kunnat undvikas om man från domstolens sida hade hört vår version, säger Joelsson.
– Det var Fyrens Marina, inte kommunen, som begärde att ärendet skulle behandlas konfidentiellt, säger Lennart Joelsson.
Hans tolkning är att företag enligt lagen har rätt att begära hemligstämpling.

Räcker inte
– För det andra anser varken jag eller de jurister jag har pratat med att min svåger Robert Williams (Nyan angav fel namn igår. Reds anm.) har varit jävig även om han hade deltagit i mötena vilket han inte gjorde. Han har överhuvudtaget inte haft något med Fyrens Marina att göra, att bara vara svåger med mig räcker inte, säger Joelsson och hänvisar till lagen.
– I förvaltningslagen, som domstolen hänvisar till, står det ”om tjänstemannen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång”. Robert Williams är eller har inte varit någon ställföreträdare och kan alltså inte heller ha varit jävig.


Avtal gäller
Joelsson är däremot nöjd med att ÅFD gav kommunstyrelsen en bekräftelse på att de har rätt att fatta beslut utan att föra frågan vidare till fullmäktige.
– Det betyder att vi har vi har fått bekräftelse på att vår avtal gäller enligt ÅFD, säger Lennart Joelsson.
– Sist och slutligen är det här egentligen procedurfrågor. Vi jobbar vidare i projektet och hoppas på att slutresultatet blir positivt för alla Lumparlänningarna.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN