DELA

Kritiken förvånar Michael Björklund

Museiverket och museibyrån ställer sig mycket kritiska till den detaljplan som gjorts upp för utbyggandet av Smakbyn i Kastelholm.
Michael Björklund förvånas över museibyråns missnöje över planen.
– De har fått vara med och rita, och godkänt det vi har lämnat in.
Detaljplanen för det hotell som planeras byggas i anslutning till Smakbyn i Sund Kastelholm tillfredsställer inte statliga Museiverket och museibyrån.
Båda anser att de planerade byggnaderna med sin moderna arkitektur skulle innebära negativa konsekvenser för Kastelholms slott och det historiska kulturlandskapet i området. Enligt museibyråns utlåtande skulle slottets dominerande ställning ”allvarligt äventyras” ifall området bebyggs enligt detaljplanen.
Michael Björklund vid Smakbyn, som ännu inte har tagit del av utlåtandet, blir förvånad över kritiken.
– Museibyrån har fått vara med och ritat planen och godkänt det vi har lämnat in. När vi diskuterade saken var vi överens, och jag har svårt att förstå att de är oense med oss nu. Det är tråkigt att de känner på det här sättet.
Men att museibyrån skulle ha deltagit i ritandet detaljplanen stämmer inte, enligt överantikvarie Elisabeth Palamarz.
– Nej, vi har inte varit med och ritat, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman