DELA

Kritik på stämma ”Ömsen följer inte lagen”

Det hettade till på Ömsens årliga stämma i går när två av ägarna föreslog att styrelsen och ledningen inte skulle beviljas ansvarsfrihet.
– Brott begås mot flera lagar och stadganden, bland annat om hur personuppgifter hanteras.
Ålands ömsesidiga försäkringsbolags stämmor brukar vara odramatiska och informella där folk kallar varandra för förnamn också när det handlar om stadgeenliga ärenden. Omröstningar hör till ovanligheterna.
Men gårdagens stämma blev oväntat dramatisk.
Det började med att Jan-Erik Ekström, som redan på fjolårets stämma vill veta hur stor del av försäkringstagarnas pengar som gått till advokaträkningar under 2012, nu måste upprepa sin fråga för 2013 eftersom han fortfarande inte har fått svar. Han ville ha skrivelsen antecknad till protokollet.

0,4 miljoner euro
Vd Göran Lindholm beklagade försummelsen och informerade stämmodeltagarna om att 400.000 euro betalats advokatarvoden på privatsidan under fjolåret, dock utan att närmare gå in på vilka advokatbyråer som fått vilka summor för vilka jobb.
– Det har tagit lång tid att få svar. Det är lite svagt måste jag säga, var Ekströms svar.
Också Marina Karlsson, patientombudsman, och egenföretagaren Mischa Hammarnejd lämnade in en kritisk skrivelse till styrelsen.
Budskapet var skarpt formulerat: Ömsens styrelse och ledning hade brustit på så många formella punkter i förvaltningen att de föreslog att ansvarsfrihet inte skulle beviljas.
– Vi vill att skrivelsen läggs till protokollet och vi vill att Ömsen åtgärdar bristerna, sa Mischa Hammarnejd som flyttade till Åland för drygt fyra år sedan från Sverige.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax
.