DELA

Kritik mot tilläggsanslag för sjötrafiken

LAGTINGET. När alla andra sektorer måste dra in och även lyckas med det behöver skärgårdstrafiken ytterligare 730.000 euro för att klara resten av detta år.
Att sjötrafiken föreslås få 730.000 euro i tilläggsbudget i år fick Danne Sundman (OB) att höja tonen i lagtinget i onsdags.
– ÅHS har till fullo levt upp till sitt sparkrav, medan skärgårdstrafiken totalt har misslyckat. Vi har lyckats där vi absolut inte vill spara och misslyckats där vi alla är ense om att vi ska spara. Man blir bara för trött. Att begära 730.000 euro i dessa tider. Man kör bara på.
Motiveringen från landskapsregeringens sida är att bland annat den hårda vintern lett till ökade kostnader.
– Vi behöver 730.000 euro för att färjorna ska kunna gå under resten av det här året, sade finansminister Mats Perämaa (Lib)

Misslyckad upphandling
Camilla Gunell(S) undrade om finansministern hade några reflektioner över varför det inte inkommit anbud från privata aktörer på Jurmo-Åva-linjen i Brändö.
– Linjen bjöds ut som totalentreprenad, men det fanns ingen som såg sig ha möjlighet att ha eget tonnage, svarade Perämaa.
Mika Nordberg (OB) var kritisk och efterlyste en ny strategi.
– Jag ser ett mönster med privatiseringarna. Upplägget gör att det inte kommer in anbud.
– Som man bjuder ut den får man svar, sade Danne Sundman. Det är ingen omöjlighet att få in anbud om man bjuder ut något attraktivt.
Roger Jansson (FS) tvivlade på att landskapsregeringen har kunskapen för att upphandla på rätt sätt.
– Vi måste ha specialister, en centralenhet för upphandling.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds