DELA

Kritik mot öppna ärenden

LAGTINGET. Att landskapsregeringen har nästan 700 ärenden som ligger öppna väckte upprörda känslor i lagtinget i måndags när landskapsrevisorernas berättelse behandlades.
– Medborgarna ska inte behöva vänta, sade Barbro Sundback (S).
De 699 öppna ärenden, det vill säga ärenden som ännu behandlas av landskapsregeringens förvaltning, väckte mycket diskussion bland oppositionen. Landskapets förvaltning har inte förbättrats sedan förvaltningslagen trädde i kraft 2008 konstaterade Barbro Sundback (S) i går när lagtinget debatterade landskapsrevisorernas berättelse.
– Vi kan inte ha en sådan här sovjetisk eller postsovjetisk förvaltning, sade Sundback. Den nya lagen borde vara som en katekes speciellt för ledande tjänstemän. Det är sorglig läsning att lagen har haft föga effekt,
Sundback föreslog att alla ledande tjänstemän inom tre månader ska redogöra för var de ämnar göra med dessa nästan 700 oavslutade ärenden.
– Medborgarna ska inte behöva vänta.

6.000 nya ärenden per år
– Ärendehanteringen har förbättrats sedan den nya lagen kom 2008, sade lantrådet Viveka Eriksson (Lib). År 2005 fanns 1.634 öppna ärenden.
Hon beskrev också hur ärendehanteringen går till. Varje år lämnas 6.000 ärenden in och varje år tas det ut en lista på öppna ärenden. Förvaltningschefen skickar ut en påminnelse till var och en som har ett öppet ärende på sitt bord. Om ärendet inte hanteras inom en par månader ska en skriftlig redogörelse ges över varför ärendet inte hanteras.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds