DELA

Kritik mot nytt avbytarsystem

Det privatiserade avbytarsystemet väcker fortfarande kritik bland jordbrukarna.
– Med alla prissänkningar är det nu som en avbytare verkligen skulle behövas, säger mjölkbonden Nicklas Mörn.
Mera ansvar men mindre pengar till jordbrukarna. Så sammanfattar mjölkbonden Nicklas Mörn landskapets nya avbytarsystem som varit i bruk i en månad.
Mörn var en av de 20-tal jordbrukare som kom till lagtinget i går för att lyssna på en föreläsning om hur det nya avbytarsystemet fungerar i praktiken.
I en tid då mjölkpriserna pressas ner är det nya avbytarsystemet ytterligare en börda på djurbondens axlar. Under mötet höjdes många kritiska röster mot landskapsregeringen lantbrukspolitik.
– Det är en klar försämring. Med alla prissänkningar är det nu som en avbytare verkligen skulle behövas. Om lönen sänks med 10-30 procent är det tungt att gå på jobb. Då är det viktigt att få en avbytare ibland, säger Mörn.
Det nya systemet innebär att landskapet inte längre har någon avbytarservice för jordbrukare som behöver ha en vikarie under till exempel semestern, sjukledighet eller moders- och faderskapsledighet. I stället privatiseras hela avbytarsystemet.
Mörn har själv anlitat landskapets avbytare och tycker att det gamla systemet fungerade bra.
– Jag har egentligen bara ringt och sagt till när jag skulle behöva vara ledig och då har det kommit två avbytare.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström