DELA

Kritik mot nya infotjänsten

Det blir omöjligt för politiska journalisten Björn Häggblom att återvända till Ålands radio efter tiden som förvaltningsassistent inom landskapsregeringen, anser kritiska oppositionspolitiker i lagtinget.
– Nu har han ju bekänt färg, säger Barbro Sundback (s).
Vid ett lunchmöte för ett par dagar sedan luftade politikerna i oppositionspartierna i lagtinget sina synpunkter om landskapsregeringens och förvaltningens sätt att handplocka radiojournalisten Björn Häggblom till ett projektuppdrag med fokus på både intern och extern information och kommunikation.
Uppdraget gäller i första hand för ett år framåt men i årets första tilläggsbudget, där medel anslogs, heter det att uppdraget kan förlängas med ytterligare ett år.

Politisk koppling
Nya Åland har ringt runt till oppositionspartiernas gruppledare. Alla kritiserar sättet att handplocka en person till ett uppdrag med så pass hög månadslön – 4.200 euro, på avdelningschefsnivå – utan att ge andra möjlighet att söka det, alla kopplar ihop uppdraget med den tjänst som informationskoordinator på museibyrån som lagtinget redan har gett klartecken för men som ännu inte har inrättats – man undrar varifrån pengarna kom till Björn Häggbloms uppdrag helt plötsligt – och alla gör den politiska koppling som förvaltningschef Arne Selander förnekat i en tidigare intervju.
Dessutom tror ingen av dem att Björn Häggblom kan återvända till sitt tidigare jobb på Ålands radio där han granskat politikernas agerande.

”Har bekänt färg”
Barbro Sundback (s) är mest frispråkig när det gäller den sistnämnda aspekten.
– Vi sossar är på sätt och vis lite nöjda. Häggblom har granskat oss hårt och vi har tyckt att han har haft sina liberala favoriter. Han har inget politiskt uppdrag, men nog sitter han på ett politiskt förtroende. Nu har han ju bekänt färg!
Också Roger Jansson (fs) tycker att Häggbloms uppdrag utåt – främst i kontakterna med Helsingfors – är oklart formulerat.
– Uppdraget i förhållande till riket verkar bundet till liberala lantrådet Viveka Eriksson.

”Köpt loss” journalist
Harry Jansson (åf) tycker att det var bra att Häggblom inte fick tjänstledigt från radion.
– Det var på väg att bli ett dilemma. Men det löste sig i och med att han sa upp sig.
Danne Sundman (ob) menar att saken inte blir bättre av att politikerna ”köpt loss” en kritisk journalist från public service-kanalen.

Budgetfrågan
Roger Jansson bekymrar sig dessutom för budgetfrågan.
– Informationsuppdraget har tagits upp i budgetsammanhang flera gånger, och tidigare hade ju Bengt Östling ett liknande uppdrag. På senare tid har behovet av en informatör vid museibyrån påtalats och lagtinget har fattat beslut att inrätta tjänsten, enligt finansutskottet som en kombination mellan museibyråns och den övriga förvaltningens behov. Nu har man gjort något helt annat.

Dubbelt högre lön
Museibyråns informatör skulle få löneklass A 20, cirka 2.000 euro i månaden.
– Nu betalar vi dubbelt mera per månad för Häggbloms projektuppdrag och man har inte beaktat det som lagtinget resonerat om. Tydligen finns det pengar till anställningen i fråga någonstans, förmodar Roger Jansson.
Enligt oppositionen kommer landskapsregeringen knappast att föreslå museibyråns tjänst i budgeten för 2009 som snart läggs fram – trots finansutskottets tidigare påpekande att en annan tillfällig tjänst redan dragits in vid museibyrån för att ge utrymme för den nya.

”Har första tjing”
Harry Jansson befarar att ett års projektanställning blir ett år, två år – och sedan permanentas tjänsten.
– Den som har haft uppdraget och skött det bra – annars skulle det knappast bli förlängning – har ju sedan första tjing på en fast tjänst. Uppdraget borde absolut ha annonserats ut.
Också han reagerar på lönenivån.
– Kan man handskas med allmänna medel så här?
Alla betonar dock att de inte ifrågasätter behovet av att förbättra informationen i förvaltningen, bara sättet som det görs på.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax