DELA

Kritik mot att stänga Godby hälsocentral

ÅHS styrelseordförande Torbjörn Björkman (Lib) och vice ordförande Jan Salmén (C) är starkt kritiska till ledningsgruppens förslag att stänga Godby hälsocentral för att spara pengar nästa år.
Nya Åland berättade i går att ett av sparförslagen som ÅHS-ledningen vaskat fram under den senaste tiden är att dra in hälsocentralen i Godby och på så sätt spara 136.000 euro plus vikariekostnader nästa år.
ÅHS sparbeting är närmast gigantiskt – totalt ska 3 miljoner euro sparas av driftbudgeten efter att landskapsregeringen satt ramen vid 72 miljoner euro 2010.


Har annan syn
Torbjörn Björkman läste nyheten i Nyan i går.
– Jag har en helt annan syn i det här ärendet än vad ledningsgruppen har, säger han.
Han berättar att styrelsen enligt hans uppfattning i de förda spardiskussionerna har varit ”ganska överens” om hur den vill prioritera bland förslagen, och låter förstå att stängningen av Godby hälsocentral inte har varit särdeles aktuell.
– Det här är nog långt ifrån klart ännu.


Politisk signal
Också Jan Salmén drar i bromsen.
– Jag sa redan i våras, när det ryktades om en stängning av Godby hälsocentral, att jag inte kommer att stöda ett sådant förslag. Det är att göra det alltför lätt för sig att stänga hälsocentralen, och det är konstigt att ledningen inte har tagit till sig den politiska signalen, säger han och tillägger att han än så länge talar enbart för sin personliga del.
Han konstaterar att det fanns många ogjorda uträkningar på vad de olika sparförslagen skulle innebära när ledningsgruppen och styrelsen höll budgetseminarium nyligen, men räknar med att siffrorna finns när budgeten ska klubbas om en vecka.
– Det finns ju stora avdelningar på sjukhuset att gå igenom när man ska spara. Man måste ju se vilka inbesparingar som är mest resonliga.


En ny ram?
Hur mycket regionpolitik finns det med?
– Det vet jag inte. Men om Godbycentralen stängs så ska ju nästan halva Åland in till stan för att ta prover. Patienterna hamnar att stå för den kostnaden, och jag vet inte heller om det finns kapacitet i Mariehamn att ta emot alla.
Vad händer om det inte går att spara 3 miljoner euro?
– Målet är ju att ÅHS ska spara enligt landskapsregeringens ram. Men man måste ju se vilka konsekvenserna blir, och om man måste gå så hårt fram med sparandet att det blir problem så måste vi försöka övertyga landskapsregeringen om att det inte går att spara så mycket.


”Alla är lika otäcka”
ÅHS förvaltningschef Tom Axberg, som leder ledningsgruppen, vill inte ge sig in i någon diskussion om ett enskilt sparförslag.
– Ledningsgruppen har föreslagit hur 3 miljoner euro kunde sparas in, och alla lösningar är egentligen lika otäcka. Det finns inget i det här som är enkelt.
Han betonar att det är styrelsepolitikernas sak att fatta besluten.
– Jag hoppas att politikerna har en känsla för vad som är anständigt och korrekt när sparpaketet kommer till lagtinget.


Permitteringar
Axberg konstaterar att för att kunna hitta stora kostnadsinbesparingar så måste man spara in på lönerna. Därför är ett förslag i sparpaketet att permittera alla ÅHS-anställda under sju dagar nästa år – en åtgärd som organisationen sparar 600.000 euro på.
– Det måste sparas på alla håll om vi ska klara utmaningen – Grelsby, Godby, Mariehamn, skärgården, tandläkarmottagningen i Jomala, med mera.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax