DELA

Kritik mot åländsk medling

Varför tillåter Åland och Finland fortsättningsvis medling om våld i parrelationer trots upprepad kritik från den internationella CEDAW-kommittén?
– Helt obegripligt, säger landskapets jämställdhetschef Vivan Nikula.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är nyss hemkommen från Genève där CEDAW-kommittén (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Kommittén för avskaffande av diskriminering mot kvinnor) höll session förra veckan. Finland presenterade sin nya rapport där också uppgifter från Åland ingår.
Som tidigare kritiseras Finland och Åland för att använda medling som alternativ till åtal och rättegång när det handlar om våld i parrelationer – trots att kommittén fördömer det och trots att diskussioner förts flera gånger.
– Det här påtalades redan på sessionen för fem år sedan. Men justitieministeriet håller fast vid medling och menar att forskningsresultaten är motstridiga och att man tillämpar medlingen restriktivt, berättar hon.
Lagstiftningen om medling säger inte heller att medling bör undvikas i sådana här fall.


Ojämn maktbalans
Vivan Nikula, som arbetat med jämställdhetsfrågor på Åland länge, konstaterar att medling i sådana här fall inte tillämpas i till exempel Sverige.
– Orsaken är att kvinnor, som ju oftast är brottsoffer när det handlar om våld i parrelationer, är i underläge. Medling kan användas till exempel när två grannar strider om ett staket, men våld i parrelationer handlar om något helt annat.
Våldet har oftast pågått länge. Offret har genomgått processen där det fullständigt onormala har blivit normalt. Våldet har karaktären av stark kontroll där offret inte utsatts för enbart fysiskt ihjältiget våld utan före det av långtgående kränkningar av hennes självbestämmanderätt, förklarar Vivan Nikula.
– Kvinnans livsutrymme har krympt ihop till ett litet, litet område.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre