DELA

Kristen fostran viktigt i kyrkval

Inför dagens kyrkval har stiftet sett på svaren på den kandidattest som finns på nätet.
Enligt de väljare som har svarat på frågorna är församlingens viktigaste uppgift att hjälpa de sämre lottade. Den näst viktigaste uppgiften är den kristna fostran, som konfirmandundervisning och klubbar.
Kandidaterna å sin sida poängterar främst den kristna fostran, gudstjänstlivet och bönen, och att hjälpa de sämre lottade.
– Ett stickprov visar att kandidaterna i bland annat Mariehamn anser kristen fostran vara församlingens viktigaste uppgift, skriver Lucas Snellman på kyrkans blogg Nyckelnbloggen.
På valdagen nu på söndag kan man kan rösta i sin egen församling klockan 11.00 till 20.00.
Kandidattestet finns på www.forsamlingsvalet.fi
Församlingsvalet på Twitter och Instagram: #tropådetgoda #församlingsvalet. (ka-f)