DELA

Krigets hjältar hyllades

Det var en stor skara människor som i går samlades vid minnesstenen för de människor som stupade i kriget 1939 – 45.
Församlingspastor Peter Karlsson inledde. Det är ingen självklarhet att vi i dag står här som fria människor, påminde han åhörarna. De kvinnor och män som offrade så mycket för att dagens generationer ska leva i frihet får inte falla i glömska.
– Vägen hit har varit svår och tung för de som byggde upp nationen Finland till dagens demokrati. Jag är hedrad över att stå här i dag.
Ann-Gerd Steinby, styrelsemedlem i Ålands krigsveteraner, tycker att det är glädjande att så många valt att komma till minnesstunden.
– Krigsveteranerna har fått den heder de är värda. Så har det inte alltid varit på Åland.
Steinby hoppas att yngre generationer kommer att hålla liv i traditionen.
Även Ålands flicklottor och soldatgossar samt Ålands Skeppsbefälhavarförbund uppvaktade med blommor.
– Vi vill bevara minnet av er gärning för vår frihet, sade Putte Nyroos.

Text och foto: ANNIKA KULLMAN