DELA

Kräver svenska ortsnamn på Ålandskartor

Ortsnamn som ”Ahvenanmaa” och ”Maarianhamina” får inte förekomma på officiella kartor över Åland.
Det fastslår förvaltningschefen i ett brev riktat till generaldirektören på lantmäteriverket.
Förvaltningschef Arne Selander och landskapsregeringens sakkunniga på området, Andreas Dahlén, besökte i maj lantmäteriverket för att diskutera på vilka språk åländska ortsnamn ska anges i geografiska sammanhang.
– Vi krävde att det bara ska vara på svenska, det finns stöd för det. Lantmäteriet däremot vill att ortsnamn som ”Åland” och ”Mariehamn” ska finnas även på finska, säger Selander och fortsätter:
– Därför skickade jag i går (läs: måndag) ett brev till generaldirektören där jag åberopade de lagrum som stöder oss i vår tolkning.
I sitt brev understryker Arne Selander först och främst att Åland är enspråkigt svenskt, ett faktum som har stöd både i grundlagen och självstyrelselagen för Åland.
Selander noterar vidare att Forskningscentralen för de inhemska språken utfärdat en rekommendation enligt vilken endast svenska ortsnamn ska användas för enspråkigt svenska orter.
Nu uppmanar landskapsregeringen lantmäteriverket att korrigera det kartmaterial där Åland ingår så att de åländska ortsnamnen endast anges på svenska.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Henriksson