DELA

Kräver svar om hemligstämpling

På vilka grunder har landskapsregeringen valt att hemligstämpla svaret om vårfågeljakten till EU-kommissionen?
Den skriftliga frågan lämnar oppositionsledaren Viveka Eriksson (Lib) till landskapsregeringen i dag.
Den 5 mars rapporterade Nya Åland att landskapsregeringen på ett extramöte enats om svaret till EU-kommissionen som undrat varför Åland har återinfört vårjakten på ejder och alfågel. Men svaret blev inte offentligt eftersom det handlade om ett ”inofficiellt förfarande”. Av samma orsak var inte heller kommissionens frågor offentliga, var det svar landskapsregeringen gav.
Viveka Eriksson, ledare för det största oppositionspartiet Liberalerna, har reagerat på hemlighetsmakeriet. Hon framhåller att hon rent principiellt är för största möjliga öppenhet både i frågor som rör EU och andra.
– Har det fattats något beslut i plenum om hemligstämplingen? Jag har inte hittat något sådant, säger hon till Nya Åland.
Hon ifrågasätter om det som näringsminister Fredrik Karlström (Ob) uppgett på sin blogg – att orsaken till att brevet hemligstämplats för att man inte vill kommunicera med kommissionen via media – räcker som orsak.
– Media kommer ju så småningom ändå att läsa brevet. Så vem vill man hålla utanför? Och för övrigt har ju lantrådet redan inlett en kommunikation med kommissionen via media där hon sagt att vårfågeljakt och snus är mindre viktigt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre