DELA

Kräver studentprov på korrekt svenska

LAGTINGET. Se till att en ålänning får läsa igenom studentexamensuppgifterna på svenska så att de säkert är på korrekt svenska föreslog Danne Sundman (Ob) i lagtinget i går med hänvisning till de bristande översättningar som ställt till problem för åländska ungdomar som skriver studenten i vår.
Danne Sundman (Ob) ville veta vad landskapsregeringen avser att göra för att komma tillrätta med de översättningsproblem som förekommit i studentskrivningarna. Översättningarna från finska till svenska har ibland varit så bristfälliga att fel ord använts. Han föreslog också att en åländsk edsvuren translator kan kontrolläsa texterna för att se att det som står är korrekt.
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) med ansvar för utbildningsfrågor i landskapsregeringen började med att konstatera att det förekommit flera fel i årets studentskrivningar och först nu när alla skrivningar är avklarade kan man skicka in en skrivelse till Studentexamensnämnden eftersom det hela tiden uppdagats nya problem.
Ålands lyceum har gett förslag på hur uppgifterna ska bedömas och det bifogas till landskapsregeringen brev till studentexamensnämnden.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds