DELA

Kräver ersättning för skördeskador

Många potatisodlare drabbades hårt av det kraftiga skyfallet i början av sommaren.
Nu kräver Ålands producentförbund att landskapet ska betala ersättning.
Landskapsregeringen har en ny policy för stöd vid skördeskador i samband med extremt väder. Sedan något år tillbaka ges räntestödslån istället för de direkta ersättningar för skördeskadorna.
Efter skyfallen i slutet av maj anser Ålands producentförbund att det finns ett klart behov av att landskapet tillämpar lagen om ersättande av skördeskador och ger stöd till de drabbade potatisodlarna.
I ett brev till landskapsregeringen skriver förbundet att potatisodlingar på Åland har ödelagts och att odlare i Jomala, Hammarland och Eckerö har fått skador på odlingsmarken som de kommer att känna av flera år framöver.
Förbundet konstaterar också att de åländska odlarna hamnar i en sämre sits än sina finska kollegor som får ta del av skördeskadeersättningar.

Rättvisare system
I årets budget bör ersättningar för skördeskador läggas till för att trygga fortsatt odling inför nästa år, skriver producentförbundet som är mycket kritiskt till att landskapsregeringen ändrat sin policy.
Att som landskapsregeringen byta fot i en så viktig fråga utan att föra en dialog med branschen framstår som mycket anmärkningsvärt, står det i brevet.
Producentförbundet är också kritisk till att odlare får avslag med motiveringen att skadorna inte är allmänt förekommande. Något sådant har inte stöd i lagen, skriver förbundet.
Enligt producentförbundet bör skördeskador ersättas som de gjorts tidigare och räntestödslånet ska vara ett komplement. Förbundet vill också hjälpa till att utarbeta ett rättvist system för skördeskadeersättningar.
Nya Åland har inte lyckats nå ansvariga ministern Jörgen Strand (fs) för en kommentar.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax