DELA

Krav: 43 miljoner euro

Viking Lines räkning för det ofullbordade fartygsbygget i Spanien behandlas som bäst av skiljemän i London.
Rederiet kräver tillbaka förskottet på 39 miljoner euro plus ränta.
Viking Line sa upp kontraktet med varvet Astilleros de Sevilla i februari i år och har krävt att få tillbaka förskottet och räntan. I dag bedöms det vara osannolikt att kontraktet omförhandlas och rederiet har kostnadsfört de aktiverade projektkostnaderna på knappt 4 miljoner euro under övriga rörelsekostnader i den nyss offentliggjorda delårsrapporten.
Räntan på drygt 4 miljoner euro har tagits upp som en intäkt på motsvarande sätt.
Viking Line har i enlighet med återbetalningsgarantierna i kontraktet ansökt om att kraven på återbetalning av förskottet och räntan ska fastställas. Rederiet bedömer sina krav som synnerligen välgrundade. Någon tidpunkt ges inte för när skiljemännen väntas avgöra ärendet. (ao)