DELA

Krångel med turlistor orsakade bensinbrist

I januari hade Kumlinge brist på bensin ett par dagar. Orsaken var att de nya turlistorna krånglat till det för de så kallade bränsleturerna.
I mitten av januari slog Kumlinge andelshandel larm om att bränsleförsörjningen till ön inte hade fungerat den senaste tiden. Det hade inte kommit några bensintransporter.
Bensin som har brandklass 2 transporteras ut i skärgården på så kallade bränsleturer där man av säkerhetsskäl endast får ha 20 passagerare med på samma tur. Brännolja och diesel har andra regler. Orsaken till att Kumlinge inte fick någon bensin i januari var att den nya bränsleturen till Kumlinge som går klockan 06.00 på fredagsmorgnarna från Hummelvik inte är praktiskt genomförbar för bränsleleverantören.
– Det blir dubbelt längre sträcka och dubbelt längre tid. Det förstör ett helt dygn, säger P-O Karlsson på Rundbergs Bil & Service som har hand om många bränsletransporter.
I stället så för man nu ut bensin till Kumlinge på samma tur som de andra kommunerna. Det betyder att ena veckan får Kumlinge bensin, andra veckan Föglö och så vidare.
– För oss har det nu börja klarna med de nya turlistorna så att vi vet vad vi har att rätta oss efter, säger P-O Karlsson som menar att turerna just nu fungerar hyfsat. Däremot tror han att det kan bli problem när efterfrågan ökar i vår.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom