DELA

Krafttag krävs för höjda virkespriser

En försäljningsbojkott vore ett effektivt sätt att visa missnöjet med virkespriserna.
Det säger producentförbundets ordförande Tage Eriksson.
Medelrotpriset på Åland har sjunkit för fjärde året i rad och läget är bekymmersamt för många åländska skogsägare.
Ålands skogsvårdsförening och Ålands producentförbund vänder sig till landskapsregeringen och de åländska skogsföretagen för att få till stånd åtgärder som kan stärka lönsamheten.
En säljbojkott nämns inte i skrivelserna men Tage Eriksson tog upp den möjligheten på producentförbundets höststämma. Tanken har ”applåderats bland de aktiva skogsägarna”, säger han.
– De tycker att det är bra att vi tar tag i de här frågorna. De kortvariga konsekvenserna av en säljbojkott vore relativt få. Om man behöver pengar för nyinvesteringar lönar det sig bättre att låna från banken med ränteläget i dag och vänta på att våra ansträngningar för att höja priserna ger resultat. Skillnaderna i pris mellan Åland och fastlandet är så pass stora.
Statistik från det finländska skogsvårdsinstitutet Metla visar att bruttorotprisintäkten på Åland är låga jämfört med intäkterna i rikets kustregion.
För fyra år sedan var medelrotpriset på Åland 24,75 euro per kubik. Nu har det sjunkit till 16,37 euro per kubik, jämfört med 33,47 i kustregionen.
– Många åländska skogsägare har en dålig uppfattning om prisbilden. Man har sina inkomstkällor på annat håll och det har inte så stor betydelse om man får några euro mer eller mindre för virket, säger Tage Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom