DELA

Kraftigt vinstras för Alfa och Hildegaard

– Det har varit en pina allt sedan början av fjolåret, med undantag av små och kortvariga uppgångar.
Så beskriver Lundqvistrederiernas vd Ben Lundqvist katastrofåret 2009.
På tisdag nästa vecka hålls bolagsstämma i Lundqvistrederierna Alfa och Hildegaard. Under 2000-talets åtta första år var rederierna riktiga guldkalvar för aktieägarna – av vilka de flesta tillhör släkten Lundqvist – och de båda rederiernas kassor har fyllts nästan till brädden.
Bra att ha nu när penningflödet har sinat rejält. 2009 blev ett riktigt dåligt år för båda rederierna. Omsättningen i Alfa – det större av de två – halverades jämfört med 2008 och rörelseresultatet är en bråkdel av 2008 års rörelseresultat. Omsättningen i Hildegaard sjönk ännu kraftigare och rörelseresultatet hamnade på minus.
När räkenskapsåret 2009 började fanns det sammanlagt nästan 170 miljoner euro i de två rederiernas kassor. När bokslutet för 2009 är klart har kassan minskat till 152 miljoner euro.
Styrelsen föreslår inför stämman att dividenden i Alfa fastställs till 300 euro per aktie – totalt 5 miljoner euro – jämfört med 650 euro per aktie i fjol. Förslaget för Hildegaard är 1.150 euro per aktie trots det negativa rörelseresultatet – totalt 2,5 miljoner euro – jämfört med 2.375 euro per aktie året före.
Ben Lundqvist konstaterar att 2009 inte var något roligt år för en tankerrederi-vd.
– Sjöfarten mår inte särskilt gott. Man behöver bara gå längs Strandpromenaden så ser man upplagda fartyg som inte setts där förut. Man kan inte likställa tankfartyg och andra fartyg, men visst är det ett tecken på att det inte är någon rolig situation.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre