DELA

Kraftigt försämrad ekonomi 2013

HAMMARLAND. Kommunens ekonomi är god under 2011 – 2012 för att därefter kraftigt försämras. Det skriver kommunstyrelsen i sitt budgetförslag.
Enligt budgeten för år 2011 kommer kommunen att ha ett positivt resultat om 239.000 euro. 2013 försämras resultatet till minus 566.000 euro.
Orsaken är att kommunens landskapsandelar påverkas då invånarantalet vid årskiftet 2011-2012 beräknas överskrida elva invånare per kvadratkilometer – kommunen flyttas därmed till bosättningsstruktur tre.
Ytterligare bidrar kommunens start av ett nytt daghem till att resultatet försämras. Det nya daghemmet byggs med två avdelningar och målsättningen är att det kan tas i bruk under år 2012.
Det andra stora projektet som kommunen planerar är anläggandet av ett bostadsområde på kommunens mark på Öra. Kostnaderna för kommunaltekniken beräknas landa på en halv miljon euro.
Kommunens avskrivingar ökar från 282.000 år 2009 till 338.000 år 2011 och 390.000 år 2013. Förklaringen är att kommunens nettoinvesteringar är högre än avskrivningarna. (ak)