DELA

Kraftigt förbättrat resultat för Skogsägarförbundet

Koncernen Ålands skogsägarförbund uppvisar ett kraftigt förbättrat resultat under 2011. Rörelseresultatet på 669.845 euro kan jämföras med 104.178 euro för 2010.
Moderbolaget Al. Ålands skogsägarförbund uppvisar ett rörelseresultat på 432.408 euro (145.092 euro) samt en vinst efter bokslutsdispositioner och skatter på 345.333 euro (126.981 euro).Vinsten efter bokslutsdispositioner och skatter är 525.688 euro (23.927 euro 2010).
– Det här är resultatet av en process som inleddes under lågkonjunkturen 2008-09. Då började vi se över verksamheten, plocka bort det som inte var lönsamt och prioritera kärnverksamheten, säger vd Joakim Blom.
En annan orsak till resultatförbättringen är att förbundet har sålt skogsskiften och uppvisar realisationsvinster på 300.000 euro.
– Å andra sidan hade vi en hel del utgifter under fjolåret också. Det utdragna skiljemannaförfarandet avslutades och nu är AB Skogen ett helägt dotterbolag i koncernen. Det var inte precis gratis, men rör sig ju om en engångskostnaden.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist