DELA

Kraftiga algblomningar i Ålands hav

De kraftigaste algblomningarna i landet finns just nu bland annat i Ålands hav. Samtidigt ser det värsta blågröna algläget i insjöarna ut att ha lagt sig.
Det varma vädret har höjt vattnets temperatur, i insjöarna är temperaturerna flera grader högre än medelvärdet.
I landets sjödistrikt finns fortfarande exceptionellt mycket blågröna alger. Det förekommer ytansamlingar i Finska viken, i Skärgårdshavet och i de södra delarna av Ålands hav och i Bottenhavet. Ytansamlingarna finns både vid kusten och ute på öppet hav. De kraftigaste algblomningarna har observerats väster om Porkala udd och i havet vid Hangö, utanför Helsingfors, mellan Kotka och Aspö samt i Ålands hav.
– Algblomningarna i den västra delen av Finska viken beror delvis på fosforn som de tidigare kraftiga stormarna drev upp till ytan. Fosforhalten i Finska viken var ställvis exceptionellt hög i relation till tidpunkten, skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.
Ytvattnets temperatur ute på öppet hav i Finska viken och i Ålands hav ligger i närheten av 20 grader. Vid Bottenhavets och Bottenvikens kuster är temperaturen 17-19 grader.

Insjöarna varma
De senaste veckornas algblomningstopp i insjöarna har jämnat ut sig. Observationerna av blågröna alger är i medeltal fem procent mindre än förra veckan. Algläget i insjöarna i södra Finland ligger dock ungefär på samma nivå som förra veckan. Algläget motsvarar genomsnittlig nivå för tidpunkten.
Bland de cirka 260 kontrollplatserna i insjövattnen har blågröna alger observerats med ögat på 44 platser. På 19 platser är förekomsterna rikliga. Mycket rikliga förekomster finns i Onkivesi i Lapinlahti i Savolaxområdet, Littois träsk i S:t Karins i södra Finland, Ruskojoki i Merttilä och i Dragsfjärden.
Värmeböljan under de senaste dagarna har värmt upp ytvattnet i insjöarna på de flesta kontrollplatserna och noteringarna är de högsta uppmätta temperaturerna i sommar. Ytvattentemperaturerna i insjöarna är nu cirka 20-23 grader i södra och mellersta Finland.
Längre norrut blir vattnet svalare och temperaturerna ligger på 12-18 grader. Noteringarna ligger flera grader över genomsnittet för tidpunkten.

MALIN LUNDBERG