DELA

Kraftig ökning av landskapets utgifter

Landskapets ekonomi är fortsättningsvis god och visar på ett överskott. Men utgifterna är stora.
Bland annat går landskapsregeringen med finansminister Lasse Wiklöf (bilden) in för att bygga en golfbana i Godby.
Vid utgången av 2007 uppgår budgetöverskottet till nästan 28 miljoner euro. I budgetförslaget för 2008 föreslås en överföring till utjämningsfonden om 10 miljoner euro. Fonden innehåller då nästan 48 miljoner euro.
Överskottet i det liggande budgetförslaget hamnar på cirka 7,05 miljoner euro. Beloppet föreslås överföras till budgetåret 2009.
En anledning till att överskottet blir mindre än föregående år är att skattegottgörelsen sjunkit jämfört med året före. En annan är att investeringarna är ”exceptionellt” höga, enligt budgetförslaget. Stora kostnader är bland annat slutraten för färjanskaffningen, inledande av byggande av golfbana, satsningar på Bomarsundsområdet samt fortsatta utbyggnader för hälso- och sjukvårdens behov.
Dessutom ökar utgifterna som en följd av det nya landskapsandelssystemet, vilket stärker kommunernas ekonomi. Därtill höjs barnbidragen och studiebidraget.
Det allmänna avdraget som infördes 2007 kompenseras fullt ut av landskapsregeringen. Utgiften fortsätter under 2008.


Lönerna oroar
Landskapsregeringen konstaterar att det behövs åtgärder framöver för att budgeten ska kunna hållas i balans. Man anser att lönekraven i de kommande kollektivavtalsförhandlingarna är oroande. Lönekostnaderna kommer att sätta ”en betydande press” på ekonomin de kommande åren.
Det budgetförslag som nu lämnas till lagtinget ökar med 6,8 procent sedan förra budgeten och innehåller utgifter om nästan 331 miljoner euro.
Social- och miljöavdelningen är den tyngsta och står för en tredjedel av landskapets utgifter. De som ökat mest procentuellt är kansliavdelningen och näringsavdelningen.
Landskapets största enskilda inkomster, om man bortser från skatter, kommer från Paf:s verksamhet, 20 miljoner euro, överföring från pensionsfonden, 8,7 miljoner, ÅHS, cirka 8,0 miljoner och räntor på lån, nästan 6,4 miljoner euro.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax