DELA

Kostsamma planer i Lemlandsbudget

Slopad åldersintegrering, fler kultursatsningar och större fokus på åldringsvården är några av de punkter som togs upp vid Lemlands budgetinformation för kommunens invånare.
Klart är att de flesta nämnderna vill gå långt utanför de givna ramarna.
Lemlands invånare bjöds in till kommunstyrelsens budgetinfomöte på Solkulla i Flaka i onsdagskväll. Bland annat berättade nämndernas ordföranden om sina planer för 2010.
– Vi har haft som tradition och ambition att informera våra invånare. Den här gången kom drygt 40 personer varav 25 procent inte är engagerade förtroendevalda, så det var riktigt skoj, säger styrelseordförande Gun-Mari Lindholm (Ob).
Nämnderna har alla utformat en budgetplan för nästa år och det är nu upp till kommunförvaltningen att titta på dem innan förslagen presenteras för styrelsen 26 oktober. Förhoppningen är att det sedan landar på fullmäktiges bord 9 december.
– Budgetdirektiven har ökat med 2,5 procent från i fjol, men det finns ett tryck från flera nämnder om att få en utökad ram från det som blivit tilldelat, säger Lindholm och fortsätter:
– Ska vi hålla oss till inom ramen måste vi gå ner 300.000 euro från de förslag vi såg i går (läs: onsdag) kväll. Vissa frågor är mer angelägna än andra och kanske kan vi hitta andra lösningar.


Satsar på Joel
Tekniska nämnden var den enda avdelningen som höll sig inom ramarna trots att stora investeringar inom vatten, avlopp och vägarbeten väntar. Socialnämnden har i sitt förslag gått 150.000 euro över budget.
– De ser ett ökande behov inom åldringsvården sedan fokus legat på barnomsorgen de senaste åren, säger Lindholm.
Kultur- och biblioteksnämnden fick ett positivt gensvar genom satsningen på Joeloperan som gynnade kringverksamheterna i Lemland.
– Den Joelvandring som arrangerades hade en kalkyl på 70 deltagande personer, men hela 280 personer gick turen och det gav förstås mersmak.
Nu vill nämnden satsa vidare, även om det blir kostsamt.
– Man kan förstås se det som viktigt att bibliotek och kultur finns tillgängligt när folk inte har råd med annat. Så vi har en positiv inställning till verksamheten och hoppas vi kan lösa det i nästa skede, säger Gun-Mari Lindholm.


Bryta klassindelning?
Skolnämndens viktigaste tyngdpunkt ligger på åldersintegreringens vara eller inte vara. I dag finns tre stycken grupper med elever blandat från årskurs 1-3 samt fyra stycken grupper med elever från årskurs 4-6. En beställning från kommunfullmäktige har gjorts om att se över frågan.
– Är integreringen fortfarande bra? Vad vill föräldrar och lärare? Skolnämnden har anlitat Living som gjort enkätundersökningar där ungefär hälften vill ha systemet kvar och hälften vill se en förändring. Det avgörande har dock varit att lärarna vill se en förändring och man har därför tittat på hur det går att omorganisera.
Grupperna skulle då utökas vilket kräver större lärarresurser och fler klassrum. Nämnden har begärt en ökad budget på cirka 100.000 euro.
– Förslaget kräver att skolan byggs ut ytterligare vilket i sin tur kräver modulhyrningar och liknande, säger Lindholm.


En idrottshall
En lösning skulle vara att nyttja den befintliga gymnastiksalen eftersom planer finns på att bygga en fristående byggnad som inrymmer en gymnastikhall.
– Vi har en grupp som tittar på det. Det finns också planer på en multiarena och nu utreds om man kan slå ihop det på något sätt. Men några resultat finns ännu inte att presentera, säger Gun-Mari Lindholm.
Vidare finns grupper som bland annat tittar på hur kommunkansliets personalbesättning borde se ut, hur Lemland kan bli en ekokommun och hur man kan göra kommunen attraktivare.
– Vi har ett område på Järsö/Nåtö som vi tillsammans med en privatperson satsar på att få byggnadsplanerat. Samma sak på Björkudden där vi också väntar oss en viss inflyttning.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax