DELA

Kostnaderna för vård utanför Åland rekordhöga

Extern vård har i år kostat ÅHS 1,44 miljoner euro mera än under motsvarande tid i fjol.
Nivån är högre än någonsin tidigare.
– För tillfället är det främst kostnaderna för extern vård utom Åland som ger anledning till oro. De är historiskt sett på den högsta nivån under perioden januari-juli.
Det skriver Ålands hälso- och sjukvård inför dagens styrelsemöte där budgetuppföljningen av årets första sju månader är en av punkterna.
Den externa vården har hittills i år kostat ÅHS drygt 5,3 miljoner euro. Cirka 60 000 av den summan gäller extern vård på Åland och den har blivit billigare medan den utanför landskapet skjutit mot skyarna. Flera kliniker har varit tvungna att anlita utomstående hjälp men de klart största kostnadsökningarna noteras inom kirurgi och barn och ungdom, 751 000 respektive 483 000 euro.
Kirurgikliniken tampas dessutom också med höga kostnader för läkarkonsulter som följd av den rådande bristen på egna läkare.
– Upprätthållandet av ortopedjouren kostar men anses nödvändig.
ÅHS personalkostnader är cirka 109 000 högre i år än i fjol.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen