DELA

Kortruttsmeddelande dröjer ännu säger trafikministern

LAGTINGET. Trafikminister Veronica Thörnroos (C) kunde inte ge svar på när kortruttsmeddelandet för skärgårdstrafiken kan presenteras för lagtinget.

Danne Sundman (Ob) ställde en enkel fråga om fast förbindelse till Föglö till landskapsregeringen, som besvarade frågan i lagtinget i går. Sundman ville veta vilka åtgärder landskapsregeringen vidtar för att föra ärendet vidare och vilken tidsplanen är. Han undrade också när det utlovade kortruttsmeddelandet ska presenteras.
– Vägen är inte spikrak, sade trafikminister Veronica Thörnroos (C) om arbetet med meddelandet.
Av de ursprungliga tre alternativ som fanns bestämde sig finansutskottet för ett alternativ, det som går över eller under Bodkaröjen i Lemland Flaka och som kräver en tunnel. Det har sedan visat sig vara ett besvärligt alternativ att genomföra, bland annat eftersom en stor del av det aktuella området, närmare bestämt Öfladan, efter det har fått Natura 2000-status.

Läs mer i papperstidningen.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax