DELA

Kortruttsförslag kommer i vår

Kortruttstrafiken är färdigt utredd.
Resultatet på 1.500 sidor ska utmynna i ett meddelande med konkreta förslag till lagtinget i vår.
Arbetet har pågått sen 2011 när lagtinget gav regeringen i uppdrag att utreda kortruttsystemet. En målsättning var att få ner färjpassen till under en timme. En annan att minska kostnaderna för skärgårdstrafiken.
Landskapsregeringen bröt ner utredningen i sju separata delprojekt där man bland annat analyserat behovet av nya färjor och finansiering, och gjort en miljökonsekvensbedömning och en samhällskonsekvensbedömning.
– Ett synnerligen gediget faktaunderlag, är infrastrukturminster Veronica Thörnroos (C) bedömning.
När överläggningarna i landskapsregeringen är klara lämnas ett meddelande till lagtinget med förslag på vilka delprojekt man ska starta med.
– När det gäller kortruttsinvesteringar som sträcker sig över flera perioder, måste vi ha bred konsensus i lagtinget.
Ett nytt färjfäste på östra Föglö för trafiken till Kökar kan bli ett första delprojekt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom