DELA

Kortrutterna ska presenteras i höst

Arbetet med det planerade kortruttssystemet pågår för fullt. Landskapets arbetsgrupp har nyligen lämnat en delrapport till politikerna.
– Den innhåller olika restidsberäkningar, säger trafikavdelningens byråchef Ian Bergström.
Det planerade kortruttssystemet inom skärgårdstrafiken ska så småningom bli verklighet. Den delrapport som arbetsgruppen har jobbat med, handlar alltså om restider.
– Det var en fördjupad studie i hur man kan kombinera den södra och den tvärgående linjen i Föglö. Jag tror att vi får jobba vidare med att titta på alternativet att ha kvar två olika hamnar på Föglö, vi kan inte utesluta det ur utredningen, säger Ian Bergström.
Men någon rekommendation eller beslut kom man inte fram till i rapporten, som enligt Ian Bergström ska ses som en del av helheten i kortruttsutredningen.
Exakt när kortruttsutredningen blir klar, har Ian Bergström svårt att säga.
– Målsättningen är att knyta ihop säcken under hösten och kunna redovisa inom oktober, november någon gång. Men det är väldigt mycket jobb kvar, och det kan ju fortfarande hända mycket.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén