DELA

Korta uppehåll i år för hälsocentralerna

Laboratoriet i Godby hälsocentral är stängt tio veckor i sommar och båda hälsocentralerna stänger varsin vecka i maj och i oktober.
I övrigt finns det inga stängningsplaner för hälsocentralen i Godby.
Nya Åland nåddes förra veckan åter en gång av rykten att Godby hälsocentral hotas av stängning eftersom ÅHS måste spara en miljon euro i år. Ryktet dementeras av klinikchef Birgitta Hermans.
– Under de veckor som hälsocentralerna i Godby och Mariehamn stänger är bara jourverksamheten i gång. Alla är lediga på ett ställe i taget utom två läkare och tre sköterskor.
Det är den effekten som de planerade omvandlingarna av semesterpenning till ledighet får.

Hårda tag framöver
Men det räcker inte för att primärvården ska spara allt det som måste sparas, 187.000 euro i år, konstaterar ÅHS förvaltningschef Tom Axberg. Och någon pardon kommer inte att ges.
– Vi kommer nog att vara ganska brutala från ledningens sida när det gäller alla enheters skyldighet att uppnå sparmålen. När summan är stor blir konsekvenserna väl synliga.
Dessutom krymper året i rasande fart – nu återstår bara nio månader av det här året utan att inbesparingar ännu har gjorts.
– Före semestrarna händer knappast någonting. Det betyder att sparbetinget hopar sig till semestrarna och hösten.

Yxan nästa år
Förvaltningschefen har fått en första information om nästa års budgetram för ÅHS. Han vill inte gå in på några detaljer, utan nöjer sig med att konstatera att också 2011 blir ett synnerligen tufft år. Temporära åtgärder förslår inte.
– Om vi har gått med osthyveln hittills så måste vi ta fram yxan till nästa år, beskriver han situationen.
Det betyder verksamhetsförändringar, men förvaltningschefen vet ännu inte hur 2011 ska struktureras.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax