DELA

Korna mjölkar bäst på Åland

Landets kor producerade i fjol mera mjölk än någonsin och allra bäst mjölkade kossor på Åland.
Svenska lantbrukssällskapens förbund ProAgria, som följer mjölkproduktionen på utvalda gårdar, konstaterar att man år 2010 fick i medeltal 9.500 kilogram från åländska kor medan motsvarande mängd i till exempel fastländska Savolax var 9.300 kilogram.
Den höga mjölkproduktionen tror man att beror på dels den varma sommaren, dels på kölden i december.
ProAgria konstaterar att produktionskostnaderna i fjol sjönk med i medeltal 3 cent per liter jämfört med tidigare år. Trots det gick mjölkproduktionen i Finland back, nettokostnaden för en liter var 42 cent medan försäljningspriset låg på 39 cent litern. (tt-s)