DELA

”Korkat” i skatterapport

– Sällsynt korkat, tyckte Roger Jansson (fs), i budgetdebattenpå torsdagen, om prognosen att landskapet kan behöva 140 nya tjänstemän om man övertar beskattningen.
Siffran kommer från en rapport som landskapet låtit ta fram och som bygger på att egen beskattning skulle kräva lika många tjänstemän som den färiska skatteförvaltningen.
Att tala om hur många nya tjänstemän som behövs är enligt Jansson meningslöst innan man vet hur ett åländskt skattesystem skulle se ut. Med ett enkelt datorbaserat program skulle landskapet kunna ha ett enkelt skattesystem, tror han.
Om den parlamentariskt tillsatta skattekommittén kommer fram till att egen beskattning kan bli en bra affär bör man enligt Roger Jansson gå vidare på den linjen.
– Kanske innebär det 500-100 nya byråkrater, men om det ger nya arbetsplatser, låt säga mellan 500 och 1.000, skulle den offentliga andelen ändå gå ner.
Danne Sundman (ob) tyckte att Roger Jansson väl beskrev den frustration han själv känner när landskapet inte har skatteinstrumentet.
– Det är just den här mentala inställningen som vi har, glastaket vi har på den trälåda som vi försöker hoppa ur,


Affärer som bara den
Olof Erland (lib) gillade inte ”halleluja”-tonfallet i Sundmans och Janssons inlägg. Åländska företagare gör affärer ”som bara den” med det nuvarande skattesystemet, sade Erland.
– Värdigheten i ett parlament är att se till att den privata marknadsekonomin fungerar.
– Skattebehörighet sägs ge frihet, men vad vi behöver för frihet är att företagen disponerar sina vinster så långt som möjligt, det vill säga sänka skattetrycket, och det kan vi göra.
Skattegränsen, snarare än beskattningsbehörigheten, är det stora problemet för åländska företagare. Det var resultatet av liberalernas företagarrunda inför valet, sade Katrin Sjögren (lib).
Vill liberalerna vara med och jobba aktivt för att utreda en åländsk beskattningsrätt? Det undrade bland andra Barbro Sundback (s).
– Den tydliga linjen i valdebatten var att utreda. Vi vill ha fakta på bordet, svarade Katrin Sjögren. (pd)