DELA

Köp ger Andelsbanken över 600 nya kunder

600 nya privatkunder och ett tjugotal nya företagskunder får Andelsbanken för Åland efter att koncernen köpt upp ett finskt försäkringsbolag. Förutsatt att kunderna inte säger upp sina försäkringar.
– Vi erbjuder de nya kunderna speciella förmåner om de stannar kvar, säger Andelsbankens vd Håkan Clemes.
För hela OP-Pohjolakoncernen innebär köpet av Skandia Lifes finska rörelse cirka 100.000 nya kunder.
– För oss på Åland innebär det dryga 600 privatpersoner och ett tjugotal företag som är kunder i Skandia Life.
Det handlar mest om frivilliga pensionsförsäkringar och enstaka sparförsäkringar. Genom köpet blir de automatiskt Andelsbanken för Ålands kunder och behöver själva inte vidta några åtgärder. Ännu kan inte Clemes uttala sig om hur mycket tillskottet blir i euron och cent men han uppskattar att det rör sig om dryga tio miljoner.
– Det blir klarlagt inom de närmaste 90 dagarna när vi kontaktat dem som har försäkringar i Skandia Life.
Från och med nästa vecka ska alla nya kunder få ett skriftligt meddelande om köpet och även ett telefonsamtal för att diskutera kundförhållandet.
– Kostnaderna för att avsluta en pensionsförsäkring kan uppgå till 10-30 procent av försäkringssumman, säger Håkan Clemes.
Det man belastas av är de avslutningskostnader som finns inskrivna i avtalet man ingår när man tecknar sin pensionsförsäkring.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds