DELA

Konsulter ska korta färjpass

En timme. Längre än så får inte färjpassen bli i det nya kortruttssystemet, har landskapsregeringen bestämt.
I vår ska lagtinget besluta om kortruttens första steg: om det blir ett eller två färjfästen på östra Föglö.
– Hade man velat göra det politiskt enkelt för sig hade man tagit ett projekt och bestämt att nu kör vi på det här, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
I stället har hon sparkat igång en jätteutredning om trafikflöden, finansieringsmodeller och miljöeffekter för att kunna ta ett helhetsgrepp om kortrutten. Hittills är tre olika konsultföretag knutna till projektet, och fler kan det bli när nya delutredningar upphandlas. Hans Rodin på det svenska bygg- och projektledningsföretaget Forsen projekt leder helheten och har ett arvode på 115 euro i timmen.
– Jag måste ärligt säga att det känns som att vi äntligen kommit ifrån tyckandet kring kortrutten och att vi arbetar med det väldigt professionellt, säger Thörnroos.
Utredningsfasen ska vara klar om ett år. Då går man över till att göra vägplaner och söka miljötillstånd.


En timme
Ian Bergström håller i tyglarna på landskapsregeringens sida.
– Ett färjpass som är längre än en timme är inte längre kortrutt, där har vi satt gränsen. Det är inget självändamål utan ger oss förutsättningar att bygga bättre turlistor, säger han.
I dag tar Hummelvik-Torsholma, Långnäs-Kökar, Kökar-Galtby och tvärgående linjen över en timme. Galtbylinjen är den enda som inte är möjlig att kortas ned.
I vår ska man ta det första politiska steget i processen, när landskapsregeringen föreslår antingen ett eller två färjfästen på östra Föglö och låter lagtinget behandla förslaget. Innan dess vill man samla på sig mer faktaunderlag.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni