DELA

Konstnärsbacken är färdigritad

13 större egnahemstomter, 29 mindre egnahemstomter, och två tomter för kedjehus.
Så kan det nya bostadsområdet Konstnärsbacken i Mariehamn Östernäs komma att se ut. Stadsstyrelsen godkände förslaget i går.
Storgärdan ligger mittemot Övernäsgården vid Östernäsvägen i Mariehamn. Här ska staden bygga ett nytt bostadsområde som går under namnet Konstnärsbacken.
Till största delen kommer området att fyllas med egnahemshus, men två tomter reserveras för kedjehus som inrymmer fyra lägenheter vardera.
I budgeten för 2009 har staden reserverat pengar för byggande av kommunalteknik på området.


Juseliusvägen
Det man har tänkt sig på området är traditionell småhusbebyggelse. Enligt stadsplaneförslaget blir de större tomterna 583-827 kvadratmeter, medan de mindre tomterna ligger på 382-435 kvadratmeter.
Genom bostadsområdet byggs en ny väg, Juseliusvägen, som i söder ansluter till Genvägen och i norr till Östernäsvägen. Juseliusvägen döps efter konstnären Erik Juselius, vars ateljé fanns i det trähus som är utmärkt med siffran 13 på stadsplanekartan.
Väster om Juseliusvägen uppförs hus i en eller en och en halv våning. Öster om Juseliusvägen blir det tvåvåningshus.
Exploateringstalet per tomt varierar mellan 0,5 och 0,45 vid gränderna och mellan 0,42 och 0,30 vid Juseliusvägen.


Gröna fingrar
Området längs med Östernäsvägen blir ett parkområde. Dessutom sträcker sig skogsmarken in i bostadsområdet som gröna fingrar mellan husraderna. På stadsplanekartan markeras större träd som ska skyddas. Man vill också bevara så mycket naturlig växtlighet som möjligt, särskilt det bergiga naturområdet väster om tomtraden vid Juseliusvägen.
Vad gäller gatorna så blir Juseliusvägen 5,5 meter bred med en trottoar på ena sidan av gatan. Gränderna ska stenbeläggas. Gästparkering sker på gatan och på gränderna. I områdets nordvästra hörn finns utrymme för en busshållplats.


Konsttema
Det nya bostadsområdet kallas Konstnärsbacken. De tre gränderna i området döps liksom Juseliusvägen enligt temat konst. Det blir Palettgränd, Akvarellgränd och Pastellgränd.
Stadsplanenämnden har sammanställt en byggnads- och färgsättningsplan för hela området så att alla hus längs samma gränd ska harmoniera med varandra. På Palettgränd föreslår man att husen målas i ljus- och mörkare gul, på Akvarellgränd i ljusgråblå och mörkare gråblå, och på Pastellgränd i färgerna rost och rödmylla.
Man föreslår också att fasadmaterialet ska vara träpanel eller puts. Taken på kedjehusen och husen på de mindre tomterna ska täckas av falsad plåt, medan husen på de större tomterna även kan ha tegeltak. Takformen varierar mellan sadeltak och pulpettak.


Stadsplaneändring
På ett möte i går godkände stadsstyrelsen förslaget. Stadsstyrelsen var enig.
Nu läggs förslaget ut för påseende och i slutet av månaden är det meningen att politikerna i stadsfullmäktige skall ha det på agendan.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax

Illustrationer: STADSARKITEKTKONTORET