DELA

Konstnär har gett namn åt nya stadsdel

Konstnärsbacken. Palettgränd, Akvarellgränd och Pastellgränd.
Konstnären Erik Juselius har gett namn åt gator och platser i nya bostadsområdet Storgärdan vid Gröna udden i södra Mariehamn.
Här ska nästan 200 stadsbor bygga och bo.
Storgärdan har planerats klart och lämnar nu stadsarkitektkontoret. Enligt planen ska tomterna bjudas ut i höst.
Kommunaltekniken anläggs som bäst och det sprängs och grävs på området som ligger öster om Östra Ytternäsvägen och norr om Genvägen och Granvägen.
– Vi har gjort en stadsmässig plan med vanliga egnahemshustomter, där fristående hus byggs, och små egnahemshustomter vid gränderna, berättar stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
Det finns också plats reserverad för två radhus.

Som fingrar
Gatan genom området heter Juseliusvägen. Gränderna sticker ut som fingrar i grönområdet runt omkring, och den bärande tanken är att invånarna trots stadsmässigheten ska kunna kliva direkt ut i naturen när de lämnar hemmet.
– Den tanken hade också Alvar Aalto när han planerade. Han tyckte att man skulle kunna spänna på sig skidorna utanför husknuten, berättar stadsarkitekten.
Man har också försökt spara de stora vackra tallarna när husen planerats.
Gränderna sluttar ner mot vägen och Slemmern och husen byggs i terrängen.
– Där blir det modernt kedjehusboende på små tomter. Husen sitter inte ihop, ekonomidelen byggs emellan.

Fint berg
I väster ligger Konstnärsbacken, ett berg som stadsarkitekten hoppas kan förbli orört.
– Det är ett känsligt mossbelagt berg. Mariehamn har väldigt fina naturområden och det här är ett sådant, men någonstans måste man ju bygga. Just därför har man försökt hålla tomterna små så att så lite mark som möjligt går åt.
Dessutom går trenden allt mer i riktning mot mindre tomter – moderna människor har insett att det är mycket jobb med stora tomter.
Längst i söder finns Ateljéparken

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax