DELA

”Konstitutionell kris” om vindkraftsstöd

Åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér skräder inte orden i sin kritik av hur Ålands deltagande i stödsystemet för förnybar energi behandlats av ministrar i regeringen.
– Man har ifrågasatt Ålandsdelegationens status och existens. Det är helt oerhört.
Nya Åland berättade i fredags om grundlagsutskottets behandling av de juridiska aspekterna av möjligheten för Åland att ingå i det nationella stödsystemet för förnybar energi med målet att hjälpa Finland att uppfylla EU:s högt ställda klimatmål för minskningen av koldioxidutsläpp fram till 2020.
Elisabeth Nauclér har säte i utskottet. Också hon är, liksom Ålandsdelegationens ordförande Peter Lindbäck, mycket hoppfull om att utskottet kommer att säga i sitt utlåtande att det inte finns juridiska hinder för att Åland ska kunna ingå i stödsystemet.
– Man har på vissa håll använt juridiska argument för att inte inkludera Åland i stödsystemet, men juridiskt sett är frågan klar och de sakkunniga är eniga.
Hon kallar det för en ”konstitutionell kris”.
Vad beror det här på?
– Jag tror att motståndarna har trott att de har rätt. Det är obegripligt. Jag tror inte att de låter sig upplysas om fakta förrän utlåtandet har kommit från grundlagsutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre