DELA

Konkurrerande anbud om Birkas dotterbolag

Birka Line har fått ett preliminärt anbud på dotterbolaget Birka Cargo och med det har alltså Rederiaktiebolaget Eckerö fått en konkurrent.
Samtidigt har Eckerö fått över 50 procent av Birkas aktier vilket betyder att Eckerö, om man frångår tidigare beslut, kan göra Birka till ett dotterbolag.
Birka Line har mottagit ett preliminärt anbud på samtliga aktier i Birka Lines dotterbolag Birka Cargo Ab Ltd. Birka Lines styrelse meddelar i ett börsmeddelande i går kväll att budet handlar om 95–100 miljoner euro med avdrag för Birka Cargos latenta skatteskulder på ca 8,7 miljoner euro.
Nu har Birkastyrelsen gett ledningen i uppdrag att utreda budet närmare. Och inte bara det utan ledningen skall syna ytterligare ett anbud. Detta andra bud handlar om Birka Paradise och om att en mäklare har lämnat ett preliminärt bud på fartyget om 180 miljoner euro.


Inte enig
Styrelsen betonar i börsmeddelandet, som är en komplettering till styrelsens utlåtande om Rederiaktiebolaget Eckerös anbud för hela Birka, att varken anbuden eller prisen är bindande.
– Styrelsen anser dock att de värderingar som framgår ur anbuden kan vara väsentliga för aktieägarna att känna till i den nuvarande situationen särskilt med beaktande av Eckerös komplettering av sin anbudshandling daterad 13.4.2007, skriver Birkastyrelsens ordförande Daniel Widman i börsmeddelandet.
Birkas styrelse var inte enig om att göra den här kompletteringen i form av ett börsmeddelande. De av styrelsemedlemmarna som på något sätt är bundna till Rederiaktiebolaget Eckerö har reserverat sig, det vill säga vd Björn Blomqvist och styrelsens ordförande Jukka Suominen.


Avslöjar inte
Efter omröstning antogs kompletteringen och de som röstade för den var Widman och styrelsemedlemmarna Sture Carlson och Erik Wiljanen.
– Styrelsemedlemmarna Marika Palmqvist och Hans Mansén har inte deltagit i behandlingen eller utgivandet av detta kompletterande utlåtande, skriver Widman i börsmeddelandet.
Vem som har lämnat budet på Birka Cargo avslöjar Birka inte men spekulationerna är givetvis omedelbart i gång.
– Ni är på fel spår, säger Trygve Eriksson, vd för Eriksson Capital som äger Rederi Ab Lillgaard, då Nya Åland ringer upp om han är inblandad.
Jhonny Husell, stor aktieägare i Birka, säger sig inte heller veta vem som ligger bakom budet. Koncernen Rettig Bore, som övertog rederiet Bror Husell Chartering, är nämligen en annan tänkbar budgivare på Birka Cargo.


Riva upp
Senast den 4 maj skall Birkas ledning avlägga rapport om buden.
Utvecklingen inom Birka blir extra intressant eftersom Eckerö i går flaggade för att de nu har fått 50,7 procent av Birka Lines aktiekapital och 43,4 procent av röstetalet. Om Eckerö får ytterligare 6,4 procent röstetal kan bolaget i princip besluta om att göra Birka Line till ett dotterbolag.
Men i så fall bör man riva upp sitt tidigare styrelsebeslut där man deklarerar att förutsättningen för att ta över Birka är att man får köpa 90 procent av aktierna.
På fredag går anbudstiden ut och då får vi också svar på frågan hur många aktier och ett hur stort röstetal som Eckerö sist och slutligen kommit över.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN