DELA

Konkurrensverket uppmärksammar Åland

Konkurrensverket besökte i fredags Ämbetshuset i Mariehamn för att informera berörda myndigheter om den nya konkurrenslagen. I samband med besöket hölls också ett seminarium.
Den nya konkurrenslagen träder i kraft 1 november. Lagens övergripande syften är de samma, att motverka snedvridning av konkurrensen. Många detaljer har dock ändrats.
– Företagen får ett bättre skydd under utredningar. Verket måste informera de berörda företagen oftare och tidigare om utredningar. Företagen får också chans att svara på utredningens slutsatser. Den som avslöjar en kartell får ett visst skydd mot rättsliga påföljder, säger konkurrensverkets överdirektör Juhani Jokinen.
Handlingar som inkommit till konkurrensverket får i framtiden också enbart användas i konkurrensärenden, inte för till exempel skadeståndsanspråk.

Ny kunskap om konkurrenshinder
Konsekvenserna för det åländska näringslivet blir inte så stora, tror överdirektören.
– På Åland har man ett i många avseenden gott konkurrensläge, där man också konkurrerar med företag i Sverige, fortsätter Jokinen.
Landshövding Peter Lindbäck uppskattar besöket, som ger tillfälle till kunskapsutbyte om konkurrensfrågor.
– Vi har ju haft återkommande undersökningar om bensinpriset utan att konstatera någon kartell. De höga priserna på livsmedel har också uppmärksammats. Vi får genom besöket reda på vad vi ska ge akt på, det finns dolda konkurrenshämmande faktorer som är svåra att se, säger Lindbäck.
Kommer till exempel landskapsstöden att beröras av den nya lagen?
– Inte stöden i sig. Konkurrensverkets uppgift är att granska företagens agerande efter de fått till exempel landskapsstöd, säger Juhani Jokinen.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax