DELA

Konkurrens om kurser i svenska för inflyttade

Två anbud har inkommit till landskapsregeringen om att anordna kurser i svenska för inflyttade.
Förutom medborgarinstitutet Medis, som arrangerat kurserna i femton års tid, även av en annan aktör, som inte avslöjas.
– Det är lite svårt att tänka sig att det finns någon annan på holmen som har lika stor erfarenhet som vi av detta, säger Medis-rektorn Leena Raitanen, som inte heller fått veta mera än att det är ett annat anbud som blivit inlämnat.
Hon hoppas på ett snabbt beslut, inom ett par veckor, för att kunna planera höstens kurser.
Det senaste avtalet, som går ut 28 juni, var på fem år och nu gäller anbuden kurser under de kommande tre åren.
I år har totalt sex språklärare jobbat med sfi-kurserna. Förutom Leena Raitanen själv och biträdande rektorn Ann Westerlund har fyra lärare jobbat på timbasis.
– Det är oerhört stor efterfrågan på de här kurserna, det kommer hela tiden in folk och frågar om dem.
Om det skulle gå så att Medis förlorar anbudet, vad händer då?
– Tja, vi fortsätter förstås med vår andra verksamhet, men det betyder att erfarenhet inte betyder någonting mera. Vi har gjort väldigt mycket under femton år för att utveckla den här kursverksamheten.
Utbildningsminister Johan Ehn säger att beslut i ärendet troligen kommer nästa vecka om bara beredningen hinner bli klar.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist