DELA

Kongress om våld och missbruk

Våld och missbruk är ständigt aktuella samhällsfenomen – också på Åland. I april ordnas en kongress i Mariehamn där frågorna tas upp till diskussion.
Det är Finlands svenska socialförbund som arrangerar kongressen i samarbete med Mariehamns stad. Målgruppen är personal och förtroendevalda på olika nivåer inom social- och hälsovården, utbildningssektorn, församlingar och organisationer samt övriga av ämnet intresserade.
Helena Ewalds från Institutet för hälsa och välfärd är inbjuden som huvudtalare. Hon tar upp våld i närrelationer, besöksförbud och familjevåld.
– Bakgrunden till valet av huvudtalare står att finna i den tragiska händelsen i Esbo under nyårshelgen då en man med besöksförbud knivhögg sin ex-sambo till döds och därefter sköt ihjäl fyra av hennes arbetskamrater i köpcentret Sello, berättar arrangörerna i ett pressmeddelande.

Ny lag
Samkommunsdirektör Märta Marjamäki kommer att föreläsa om den tvångsvårdslag som nu planeras för hela landet.
Kongressen går av stapeln på Hotell Arkipelag den 19 – 20 april. Deltagaravgiften är 120 euro eller 100 euro om man är medlem i Finlands svenska socialförbund. Anmälningstiden går ut fredagen den 19 mars.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax