DELA

Konflikten är ett faktum – Skarven står stilla

M/S Skarven står stilla.
I morse bröt konflikten mellan landskapsregeringen och Sjömansunionen ut vilket lämnade Skarven vid kaj.
M/S Knipan ersätter tills vidare på rutten Långnäs–Överö.
I går eftermiddag meddelade landskapsregeringen att man inför ett nytt arbetsschema på ms Skarven som går mellan Degerby och Svinö. Arbetsschemat innebär att besättningen skärs ner från fem till fyra man.
Det här vägrar Sjömansunionen gå med. Man anser att det skulle hota arbetssäkerheten.
I morse var så konflikten ett faktum, då Skarven står stilla. Så här skriver Ålandstrafiken på sin hemsida:
”M/s Skarven på Föglölinjen är inte i trafik p.g.a. Sjömansunionens aktion. M/s Knipan ersätter på rutten Långnäs-Överö. Knipan kommer att köra nonstoptrafik tillsvidare i väntan på att färjfästena i Svinö och Degerby görs om. När justeringsarbetena är färdiga kommer Knipan att börja trafikera Svinö-Degerby enligt Föglölinjens normala tidtabell, detta beräknas ske under eftermiddagen. Sidan kommer att uppdateras med ny information vartefter vi får den.”
Sjömansunionens förbundssekreterare Kenneth Bondas säger att man står fast vid kravet att behålla samma bemanning som tidigare.
– Vi har inte fått någon information om det nya schemat från landskapet, men om det stämmer att besättningen skärs ner går våra matroser troligen i land.
Ombord på Skarven finns i dag två matroser. Den övriga besättningen skulle inte beröras av en strejk.
Nu på morgonen står det klart att strejken är ett faktum då Skarven står stilla. Landskapsregeringen har i stället satt Knipan i trafik på linjen Långnäs–Överö. Samtidigt pågår arbete med att iordningställa Svinö och Degerby för Knipan, och Kaj Jansson säger till Ålands radio att han hoppas att Knipan kan trafikera den sedvanliga linjen från eftermiddagen.
Landskapet menar att den nya arbetsordningen är i linje med Trafiksäkerhetsverkets regelverk. Facket är av annan åsikt.
– Bemanningsintyget gäller trafik för tolv timmar. Men Skarven trafikerar, så vitt jag vet långt över tolv timmar per dag, säger Kenneth Bondas.
Kaj Jansson säger att det här är ett missförstånd.
– Tolvtimmarsregeln handlar inte om hur lång tid färjan är i trafik, utan arbetspassens längd. Och de har kortats ner i det nya schemat.

Jens Finnäs