DELA

Kommunstyrelsen vill stänga Pålsböle skola

Kommunstyrelsen har lämnat in sitt förslag till fullmäktige om att stänga Pålsböle skola och förflytta eleverna till Källbo skola.
– Det blir betydligt billigare, säger ordförande Roger Höglund (c), som här flankeras av kommundirektör Alexandra Oksman och ledamot Björn Grüssner (lib).

Augusti 2006 tillsattes en arbetsgrupp för att se till skolstrukturen i kommunen. Gruppen konstaterade att Pålsböle skola var i behov av renovering, vilket förde frågan vidare till de olika alternativ som stod till förfogande då en upprustning skulle gå på 3 miljoner euro.

Färre lärare
Alternativen var att göra en tillfällig byggnad för lärar- och grupprum, behålla skolan men bara för årskurserna 1-4, flytta eleverna till Källbo skola eller renovera.
Kommunstyrelsen har nu gett sitt förslag till fullmäktige om en samlokalisering av Pålsböle och Källbo skola under hösten 2010, med villkoret att Källbo skola byggs ut.
– Utredningar visar att ett ställe är bättre. Det blir en pedagogisk bra situation på så sätt. Färre lärare och mindre driftkostnader, säger Roger Höglund.
Det handlar om två lärartjänster och en städtjänst som försvinner.

Flera diskussioner
Kommunstyrelsen har diskuterat saken med finströmmarna vid flertalet söndagsmöten och vägt fördelar mot nackdelar.
– Vi har kommit fram till att det finns fler styrkor än svagheter med en sammanslagning.
Bland fördelarna har kommunstyrelsen listat upp driftkostnader och jämnare gruppstorlekar. Bland de senare det dagis som ligger vägg i vägg med Pålsböle skola.
De möjligheter som dyker upp är en lättare nyrekrytering av personal och ett hot skulle vara om elever flyttades utan att utbyggnaden av Källbo skola var klar.

Sparar över 90.000
När det kommer till kostnader har styrelsen räknat ut att en samlokalisering innebär en total nettoinbesparing på 94.000 euro per år. Då är de ökade kostnaderna för skolskjutsarna inräknade samt en utbyggnad av Källbo skola. Då har de inte räknat in vad en renovering av Pålsböle skola skulle kosta.
En eventuell stängning har fått föräldrar och lärare att reagera. Roger Höglund förstår reaktionerna och menar att det inte är en partipolitisk fråga utan en känslomässig. Han hänvisar sedan till nedläggningen av skolan i Emkarby.
– Jag har hört föräldrar säga att ”Först var vi väldigt negativa, men sorry, nu vet vi att det var det bästa tänkbara”. Så tror vi att det kommer bli även i denna fråga.

Ger tid
Roger Höglund tillägger att man tagit med i beräkningen att skolorna behöver få ordentlig tid på sig för själva planeringen och överföringen, därför föreslås hösten 2010 istället för nästa år.
Nu är det upp till fullmäktige att besluta i sitt möte som hålls 13 november.

CECILIA LINDVALL
redaktion@nyan.ax