DELA

Kommunikationschefen är tjänstledig

Sedan årsskiftet har landskapsregeringen en egen kommunikationsenhet, som enligt hemsidan aktivt ska stödja förvaltningen i kommunikationsärenden.
Björn Häggblom är chef för enheten, men han har tagit en månad tjänstledigt under sommaren.
Han menar att det finns en stor marknadsföringspotential kring champagnefyndet, men befinner sig just nu på semester.
– Eftersom jag inte har någon upparbetad semester så brukar man få vara tjänstledig under en månad istället. Jag kommer att bekanta mig med frågan när jag kommer tillbaka.
Har du blivit tillfrågad att delta i arbetet?
– Eftersom jag har haft semester har det inte varit aktuellt. Det är ju de tjänstemän som varit på plats som har hanterat ärendet.
– Jag har inte följt det på annat sätt än via lokal massmedia, främst via hemsidorna då jag har befunnit mig på resa.
Björn Häggblom är tillbaka på jobb den 9 augusti.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax