DELA

Kommunförbundet kritiserar förslag om landskapsandelar

Ålands kommunförbund är mycket kritiskt till landskapsregeringens förslag om att kommunernas landskapsandelar för nästa år inte ska indexjusteras.
– Man skapar osämja till kommunerna för en struntsumma, säger kommunförbundets direktör Erik Brunström.
– Jag är nästintill förbluffad över landskapsregeringens tänkande, det är väldigt konstigt och kontraproduktivt. Man skapar osämja till kommunerna för en struntsumma och detta i ett läge då man står inför en samhällsstrukturreform där det är väldigt viktigt att komma överens med kommunerna, säger Brunström.
I en insändare i dagens tidning skriver han att landskapsregeringen sviker kommunerna och biter sig själv i svansen.
– För landskapet handlar det om två promille, 0,02 procent av budgeten men för enskilda kommuner innebär det behov av skattehöjningar upp till en halv procentenhet. Vissa kommunerna drabbas upp till tio gånger mer än andra och värst drabbas de med svagast skattekraft.
Landskapsandelarna är en retroaktiv ersättning för kostnader kommunerna haft för den service lagtinget ålagt dem att handha. Genom att inte indexjustera enligt den kommunala basservicens prisindex som det står i lagen om landskapsandelar förskjuts ansvaret för finansieringen av servicen från beställaren, landskapet, till producenterna, kommunerna, menar Brunström.
Det är Åsub som räknar ut ramen för indexjusteringar av landskapsandelarna. Den aktuella siffran i år är 2,5 procent. Förslaget att ”frysa” indexjusteringen innebär i själva verket alltså en minskning av landskapsandelarna eftersom ju kostnaderna som kommunerna redan haft inte förändras.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist