DELA

Kommunernas framtid vållade debatt

LAGTINGET. Ska initiativet till kommunsammanslagningar komma från politikerna i landskapsborgen eller från kommuninvånarna?
Om det och mycket mer rådde det delade meningar i lagtinget i går.
Konsekvenserna av en kommunsammanslagning borde utredas. Det anser Anders Eriksson (ÅF) som i en så kallad hemställningsmotion föreslår att lagtinget ska be landskapsregeringen göra utredningen.
Anders Eriksson påpekar att Ålands framtid lämnade in exakt samma förslag för sju år sedan.
– Det är ett bra exempel på att vi inte har kommit någon vart i den här frågan.
Eriksson är inte säker på att större enheter är lösningen. Däremot anser han att förvaltningsuppgifterna borde renodlas mellan landskapet och kommunerna.
– Fokus borde ligga på att det man klarar av att betala ute i kommunerna ska man också ansvara för.

Färre kommuner
Anders Erikssons motion tar upp en avgörande framtidsfråga för Åland, säger Barbro Sundback (S). Hon pekar på den demografiska utvecklingen som orsak till att bland andra Kökar och Sottunga tampas med ekonomiska svårigheter. Sundback menar att det är en tidsfråga innan andra kommuner går samma väg.
– När allt färre betalar skatt och de sociala utgifterna ökar så går det helt enkelt inte ihop.
Kommunerna måste bli färre, anser Socialdemokraterna.
– Vi har i vårt valprogram sagt fyra kommuner. Jag är lite radikalare än så och tror att vi kan utreda scenariot Mariehamn, landsbygden och skärgården. Men för att komma någon vart med diskussionen krävs det att partierna enas om ett gemensamt förslag.

Likvärdig service
Jörgen Strand (M) håller med Barbro Sundback om den demografiska utvecklingens betydelse.
– Det är sex-sju kommuner där det håller på att gå käpprätt åt h… om man utrycker det milt.
Moderaterna vill se över kommunstrukturerna men målet är inte att skapa en enda landsortskommun. Att garantera att invånarna får likvärdig service, oberoende av var på Åland de bor, är det väsentliga.
– Vi håller på att få A- och B-kommuner där vissa har råd med god service inom kärnverksamheten medan andra inte har det.
Motionen remitterades till lagutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman