DELA

Kommunerna tillfrågas om skatt på fast bostad

Vad anser kommunerna och Ålands kommunförbund om obligatorisk fastighetsskatt för stadigvarande bostad?
Det är en av de frågor som landskapets finansavdelning vill ha svar på senast den 31 januari.
I dag är den lägsta gränsen för skatt på stadigvarande bostad 0 procent. De kommuner som väljer bort skatteintäkter för fast bostad får alltså göra det.
Hittills har de flesta åländska kommuner låtit bli att ta ut skatt på fast bostad för att vara möjligast attraktiva för inflyttare. Vissa kommuner har i speciellt trängda lägen tagit ut en lien fastighetsskatt under en övergångsperiod.
Mariehamn beslöt i slutet av fjolåret att under 2014 ta i bruk instrumentet som lagen ger möjlighet till och införa en skatt på stadigvarande bostad på 0,3 procent. Orsaken är det ekonomiska läget med bland annat låga samfundsskatteintäkter under flera år eftersom många av de företag som tidigare bidrog stort till stadskassan upplever svåra tider.
En annan orsak som politikerna tidigare påtalat är att många av dem som äger bostad i Mariehamn är skrivna i någon annan kommun och därför inte betalar någon inkomstskatt till staden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre