DELA

Kommunerna plus 8,6 miljoner euro

De åländska kommunernas redovisar ett överskott på 8,6 euro visar kommunförbundets sammanställning.
– Överskottet är en nödvändighet för fortsatta investeringar, konstaterar förbundsdirektör Sigurd Lindvall i ett pressmeddelande.
Att resultatet blev så mycket bättre än budgeterat beror främst på två orsaker. Dels har kommunerna sparat 6,8 miljoner genom att banta verksamhetskostnaderna och dels har de det nya landskapsandelssystemet att tacka.
– Då man bedömer resultatet bör man beakta den förändring i landskapsandelssystemet som skedde år 2008, skriver Lindvall.
– Vid övergången till det nya landskapsandelssystemet höjdes de uppgiftsbaserade landskapsandelarna uppskattningsvis med cirka 9,0 miljoner euro på grund av att de faståländska kommunerna inte längre erhöll landskapsandelar för sina investeringar. Denna förändring syns nu i resultaträkningen genom att dessa kommuner ska resultatfinansiera sina investeringar. Mot bakgrund av detta är ett resultat på 2009 års nivå nödvändigt. (tt-s)