DELA

Kommunerna går back sex miljoner

Skatteintäkterna och årsbidragen minskade, lånestocken och investeringsutgifterna ökade.
Det framgår ur de åländska kommunernas bokslut för 2012.
– Preliminära uppgifter från kommunernas bokslut visar att det samlade resultatet för räkenskapsperioden 2012 är sex miljoner lägre än för 2011.
Det konstaterar Iris Åkerberg på Ålands statistik- och utredningsbyrå som har sammanställt siffrorna från kommunerna.
Verksamhetens sammanlagda intäkter ökade med en miljon till 42 miljoner euro och kostnaderna ökade med sex miljoner till 159.
– Skatteintäkterna utgjorde 90,5 miljoner och landskapsandelarna för driften 39,5 miljoner euro. Det samlade årsbidraget för våra 16 kommuner blev 12,2 miljoner euro. Efter avskrivningar, nedskrivningar och extraordinära poster slutade räkenskapsperiodens resultat sålunda på 1,3 miljoner euro för 2012.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen